Zkušený a odborný
personál školy

již 25 let pečuje o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti.

Více informací
Spolupracující instituce a společnosti
UMO Plzeň 4 Město Plzeň Plzeňský kraj Lions Club Plzeň Český rozhlas Světluška Leontinka Nadace ČEZ

Aktuality

Třídní schůzky - 16. listopadu 2018 16.10.2018

V pátek 16. listopadu 2018 se budou konat třídní schůzky formou konzultací od 14:00 do 16:00 hodin.

Paní učitelky na I. stupni budou ve svých třídách, na II. stupni ve sborovně.

Dokument ke stažení

 
Organizace školního roku 2018/2019 12.09.2018

Začátek vyučování: 3. 9. 2018 v 8:00 hod.

Podzimní prázdniny: 29. a 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny: 22.12. 2018 – 2. 1. 2019

Ukončení 1. pololetí – pololetní vysvědčení: 31. 1. 2019

Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019

Jarní prázdniny: 25. 2. – 3. 3. 2019

Velikonoční prázdniny: 18. 4. – 19. 4. 2019

Ukončení 2. pololetí – vysvědčení: 28. 6. 2019

Hlavní prázdniny: 29. 6. – 2. 9. 2019

Celý článek...
 
Zahájení školního roku 2018/2019 29.08.2018

v Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25

proběhne v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin v areálu školy, Lazaretní 25, Plzeň.
Zároveň budou poskytnuty další důležité informace, týkající se nástupu do tříd, placení stravného, školní družiny a pobytu na internátě.

Těšíme se na žáky a žákyně v novém školním roce 2018/2019 a přejeme všem mnoho úspěchů ve škole.

Ředitelka školy s pedagogickým sborem a všichni zaměstnanci školy.

 
Zobrazit všechny aktuality
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 - netkatalog.czSpeciální školy - netkatalog.cz