Mgr. Soňa MIKEŠOVÁ – speciální pedagog

(Tel.: 377 263 569 )

 1. Provádí depistáž zrakově postižených dětí ve spolupráci s očními lékaři, pediatry, pedagogicko psychologickými poradnami, dalšími institucemi a se speciálně pedagogickými centry.
 2. Zjišťuje a provádí komplexní speciálně pedagogickou diagnostiku dětí předškolního a školního věku s návrhem opatření či zmírnění následků zrakového postižení dítěte a na základě stanovené diagnózy doporučuje rodičům volbu správného typu školy.
 3. Ve spolupráci s rodiči a ostatními pracovníky SPC připravuje podle stupně a druhu zrakového postižení a míry intelektových schopností individuální výchovný a vzdělávací plán pro rodiče, učitele a podklady pro výchovné pracovníky dalších institucí.
 4. Předává informace rodičům a učitelům formou názorných ukázek práce s dítětem u jednotlivých složek výchovy. U školních dětí zabezpečuje přímou práci s dětmi, individuální i skupinovou.
 5. Poskytuje odborné konzultace a metodickou pomoc rodičům a učitelům zrakově postižených dětí integrovaných v běžném typu základní školy i zařazených v jiných typech škol a zařízení, a to formou návštěv v místě bydliště i v SPC.
 6. Zajišťuje zařazení výchovy POSP ZP (Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených) do výchovně vzdělávacího programu a výcvik POSP.
 7. Podílí se s ostatními pracovníky centra na profesionální orientaci zrakově postižených dětí, sleduje možnosti jejich pracovních uplatnění.
 8. Doporučuje a v případě potřeby zapůjčuje speciální kompenzační pomůcky pro zrakově postižené, hračky, učebnice, odbornou literaturu a propagační materiály.
 9. O své přímé práci s dětmi vede potřebnou pedagogickou dokumentaci.
 10. Pořádá vzdělávací semináře a podílí se na osvětové činnosti pro odbornou i laickou veřejnost

 

Mgr. Marcela KULÍŠKOVÁ – speciální pedagog

(Tel.: 377 263 569 ) 

 1. Provádí depistáž zrakově postižených dětí ve spolupráci s očními lékaři, pediatry, pedagogicko psychologickými poradnami, dalšími institucemi a se speciálně pedagogickými centry.
 2. Zjišťuje a provádí komplexní speciálně pedagogickou diagnostiku dětí předškolního a školního věku s návrhem opatření či zmírnění následků zrakového postižení dítěte a na základě stanovené diagnózy doporučuje rodičům volbu správného typu školy.
 3. Ve spolupráci s rodiči a ostatními pracovníky SPC připravuje podle stupně a druhu zrakového postižení a míry intelektových schopností individuální výchovný a vzdělávací plán pro rodiče, učitele a podklady pro výchovné pracovníky dalších institucí.
 4. Předává informace rodičům a učitelům formou názorných ukázek práce s dítětem u jednotlivých složek výchovy. U školních dětí zabezpečuje přímou práci s dětmi, individuální i skupinovou.
 5. Poskytuje odborné konzultace a metodickou pomoc rodičům a učitelům zrakově postižených dětí integrovaných v běžném typu základní školy i zařazených v jiných typech škol a zařízení, a to formou návštěv v místě bydliště i v SPC.
 6. Zajišťuje zařazení výchovy POSP ZP (Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených) do výchovně vzdělávacího programu a výcvik POSP.
 7. Podílí se s ostatními pracovníky centra na profesionální orientaci zrakově postižených dětí, sleduje možnosti jejich pracovních uplatnění.
 8. Doporučuje a v případě potřeby zapůjčuje speciální kompenzační pomůcky pro zrakově postižené, hračky, učebnice, odbornou literaturu a propagační materiály.
 9. O své přímé práci s dětmi vede potřebnou pedagogickou dokumentaci.
 10. Pořádá vzdělávací semináře a podílí se na osvětové činnosti pro odbornou i laickou veřejnost.
 11. Příprava žáků včetně žáků integrovaných na sportovní soutěže.
 12. Organizace 15.ročníku SHZPM a dalších sportovních akcí.