Běh pro Světlušku v Plzni

Dne 28. března 2019 se v Plzni konal druhý ročník jedinečné běžecké události Běh pro Světlušku, kterého se zúčastnili žáci a žákyně naší Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň, Lazaretní ul. spolu s paní ředitelkou školy Ing. Ivou Šmrhovou za přítomnosti ředitele Českého rozhlasu Plzeň Dr. Zdeňka Levého a koordinátorky projektů Nadace Českého rozhlasu Světluška Praha paní Moniky Pailové (viz foto). Celou akci moderoval Stanislav Jurík z Českého rozhlasu Plzeň, běh odstartoval Pavel Horváth, trenér Juniorky Viktorky a Martin Stránský herec DJKT Plzeň. Účast byla vynikající a běhu se zúčastnili další renomované osobnosti Plzeňského kraje.

 Běh pro Světlušku v Plzni

XV. ročník turnaje o pohár ředitele středních škol v goalballu v Praze

Další aktivitou naší školy byla tradiční účast již na XV. turnaj o pohár ředitele středních škol v goalballu pro zrakově postižené v Praze Butovicích. Účastnilo se ho 10 družstev ze základních škol pro zrakově postižené žáky a vítězem již po desáté se stala v tomto turnaji naše škola.

17. ročník goalballového turnaje „O pohár Doubravky“

Tradiční setkání mladých goalballistů z celé České republiky uspořádala v termínu 12. – 14. dubna ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň, Lazeretní 25.

Prodloužený víkend byl věnovaný sportovním aktivitám vhodným pro žáky se zrakovým postižením. Pod vedení zkušených trenérů se věnovali především zdokonalování svých goalballových dovedností a to v návaznosti na jejich současnou úroveň. Každý se tak o trošku ve své výkonnosti zlepšil a získal nové herní zkušenosti. Doplňkově se děti věnovaly další speciální hře – showdownu a střelbě ze zvukové laserové pušky a pistole. Zejména pro žáky z integrace, kteří se běžně s těmito sporty nesetkávají, to byla příležitost seznámit se s něčím novým a velmi zajímavým.

Sportovní soustředění pak vyvrcholilo goalballovým turnajem. Sehrálo se ve dvou skupinách mladších a starších žáků. Družstva mladších byla nakombinována žáky různých škol – jednalo se o děti, které své zkušenosti teprve sbírají a musí prožít hlavně radost ze hry proti přibližně stejně silnému soupeři. Toto se podařilo, proto by příští rok rádi přijeli zase všichni, i ti, kteří zde letos byli poprvé – například klienti SPC z Českých Budějovic. Mezi kamarády se stejným handicapem se jim při sportu líbilo.

Ale starší žáci již ve hře tvrdě hájily barvy svých škol. Je pro nás potěšující, že v turnaji zvítězilo družstvo Plzně. Ve složení hráčů Vilém Včala, Pavel Zeman a František Malásek porazilo družstvo naší školy soupeře z Brna, Opavy, Prahy a smíšené Moravy.

Pohár, který věnuje vítězi turnaje starosta městského obvodu Plzeň Doubravka, tak zůstal na domácí půdě a přibyl do vitríny s cennými sportovními trofejemi.

Již za měsíc se budou konat celostátní Sportovní hry zrakově postižené mládeže a my doufáme, že si z pořadatelské Olomouce dovezeme další úspěchy. Sportu, a goalballu zvláště, se totiž na naší škole daří.

Hlavní ceny do sportovního turnaje „O pohár Doubravky“ věnoval ÚMO 4 Plzeň Doubravka a společnost EIAT, k.ú. Karlovy Vary.

pohar-doubravky-2019-1

pohar-doubravky-2019-2