Dne 28. března 2019 se v Plzni konal druhý ročník jedinečné běžecké události Běh pro Světlušku, kterého se zúčastnili žáci a žákyně naší Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň, Lazaretní ul. spolu s paní ředitelkou školy Ing. Ivou Šmrhovou a za přítomnostiředitele Českého rozhlasu Plzeň pana Dr. Zdeňka Levého a koordinátorky projektů Nadace Českého rozhlasu Světluška paní Moniky Pailové (viz první foto).