Srdečně všechny zveme děti, které mají zrakové potíže, vady řečí a speciální vzdělávací potřeby, a jejich rodiče, pedagogy, lékaře i nejširší veřejnost na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

KDY: pondělí 23. října 2017 od 12:00 do 16:00 hodin, úterý 24. října 2017 od 9:00 do 16:00

KDE: Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Internát a Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené, Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, SPC pro vady řeči

Pozvánka a program