Informace o provozu SPC v době školních prázdnin na tel. 377 261 780