Dovolujeme si informovat rodiče a děti, že průjezd a přístup ke škole ze strany ulice Mohylova do ulice Stará cesta není možný z důvodu rekonstrukce vzovky, chodníku a pokládky kanalizačního sběrače.

Pro bližší informací kontaktujte Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, tel: 778 708 874, 377 320 871

Zároveň si dovolujeme znovu přípomenout, že zahájení školního roku 2019/2020 v Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižene a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 52 proběhne dne 2. září 2019 v 8:00 hodin.