Vážení rodiče, dochází ke změně financování podpůrných opatření ve speciálním školství na základě novely vyhlášky 27/2016 Sb.

Platnost všech stávajících podpůrných opatření v podobě asistenta pedagoga končí 31.12. 2019, platnost doporučení ŠPZ zůstává.

Pro základní školy, které jsou zřízeny pro žáky se závažnými vadami řeči, popř., kde počty řečových dětí převažují, se od 1.1. 2020 ruší podpora v podobě asistenta pedagoga zcela.

Pro školní rok 2019/2020 tj. do 31.8. 2020 se nám podařilo zajistit financování asistentů z jiných zdrojů.

Více informací zde.