V pátek 20. dubna 2018 se budou konat třídní schůzky formou konzultací
od 14:00 do 16:00 hodin.

Paní učitelky na I. stupni budou ve svých třídách, na II. stupni ve sborovně.

Dokument ke stažení