V letošním roce obdržela škola významnou finanční pomoc ve výši 105 tis. Kč od Nadace Leontinka Praha a od Lions Clubu Plzeň Bohemia ve výši 25 tis. Kč na nákup nové braillské tiskárny Everest D V5.

Nákupem braillské tiskárny se velmi zjednodušila příprava materiálů k výuce pro pedagogy školy, kteří připravují podklady pro cca 30 studentů a žáků. Tiskárna je k dispozici i žákům se zrakovým postižením k tisku materiálů pro domácí studium a úkoly i pro výuku informačních technologií a též pro klienty našeho speciálně pedagogického centra pro zrakově postižené. Odpadá tím zdlouhavé přepisování na Pichtově psacím stroji a tiskárna Everest D V5 umožňuje snadný převod psaného textu do Braillova písma.

Tiskárna je proto velkým přínosem pro vzdělávání našich žáků se zrakovým postižením a velice si vážíme finanční pomoci od obou přispívajících společností.

nova braillska tiskarna 21nova braillska tiskarna 22