Vážení zákonní zástupci,

oznamujeme Vám, že dle usnesení zastupitelstva Plzeňského kraje č. 907/11 ze dne 22. září 2011 dojde s účinností od 1.1. 2012 ke sloučení naší školy se Speciální mateřskou školou pro děti s vadami řeči, Plzeň, Ke Špitálskému lesu 3.

Nový název školy bude:

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25.