Pro uchazeče o zápis do prvního ročníku pro školní rok 2014/2015 bylo vydáno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25.

Prohlednout si ho můžete ZDE