Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání v ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25.

Rozhodnutí o přijetí ke stažení zde.