Tradiční zimní sportovní soustředění žáků se zrakovým postižením z celé České republiky organizované naší Základní školou a Mateřskou školou pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 se uskutečnilo opět na Černé hoře v Jánských lázních v termínu od 8. – 13. prosince 2019.

Krkonoše nezklamaly a v nadmořské výšce 1300m nás přivítaly sněhovou nadílkou. Umožnily nám tak absolvovat soustředění v plném rozsahu dle plánu. Zaměřili jsme se na zdokonalování v běhu na lyžích, nácvik střelby z laserové zvukové biatlonové pušky a na zvyšování celkové fyzické zdatnosti.
Letos se zúčastnilo 32 osob, z toho 10 dospělých a 22 žáků. Přijely výpravy ze ZŠ pro zrakově postižené z Plzně, Opavy, Brna, Prahy - Hradčan a výpravy integrovaných žáků z SPC Liberec a Brno. Oproti plánu se nezúčastnila škola z Prahy - nám. Míru a Olomouce. Mezi dospělými byli učitelé, vychovatelé, speciální pedagogové a trenéři pro běh na lyžích a střelbu. Trasování v běhu zajistili studenti Jilemnického gymnázia se svým trenérem, který s námi již dlouhá léta spolupracuje.
Pro ubytování jsme opět zvolili hotel Černá bouda, který nám poskytuje potřebné zázemí. Přímo v hotelu jsou prostory pro nácvik střelby, kondiční a relaxační cvičení. Jeho okolí je vhodné a bezpečné pro jízdu na běžkách.
Program soustředění byl sestaven tak, aby se účastníci ve skupinkách vystřídali každý den na jednotlivých sportovních stanovištích. Dle úrovně dovedností se učili základům sportů nebo se již zdokonalovali. Doplňkově se věnovali hrám na sněhu.
Na dětech je znát snaha o dosahování co nejlepších výsledků, jsou činnostmi zaujaté a sportování je baví – příští rok chtějí jet znovu. Opět jsou mezi nimi talentované děti, které budeme zvát na další akce – víkendová soustředění dle jednotlivých sportů. Kalendář těchto akcí jsme vytvořili při pracovních schůzkách vedoucích výprav ve večerních hodinách. Nejbližší akce, která nás čeká, je účast na žákovských závodech Jizerské 50.  Na tuto velkolepou akci nás již několik let zve Nadace Leontinka, která účast zrakově handicapovaných organizuje a zabezpečuje.
Klimatické podmínky byly dobré – sněhové podmínky postačující a s občas drsným krkonošským počasím se děti statečně vypořádaly.
Během soustředění nedošlo ke zranění ani onemocnění.
Sportovní soustředění naplnilo stanovené cíle a žáci se zdokonalili ve svých dovednostech. Na závěr jsme uspořádali závody v běhu na lyžích i v biatlonu.


Děkujeme Plzeňskému kraji a Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška za finanční podporu, bez nichž by se tato akce neuskutečnila.

 

C:\Users\spravce\Desktop\DSC_7665.jpg

C:\Users\spravce\Desktop\DSC_7622.jpg

C:\Users\spravce\Desktop\DSC_7616.jpg

C:\Users\spravce\Desktop\DSC_7706.jpg