Třídní schůzky se budou konat v pátek 15. listopadu 2019 formou konzultací od 14:00 do 16:00 hodin.

Paní učitelky na I. stupni budou ve svých třídách, na II. stupni ve sborovně.

Více informací zde.