Vážení přátelé, rodiče, prarodiče a kamarádi,

srdečně Vás zveme na tradiční vánoční besídku naší školy, která se koná ve čtvrtek 20. 12. 2012 v tělocvičně školy.

 

Začátek besídky je v 16 hodin.

 

Besídce předchází – jako každoročně - jarmark našich prací ve školní jídelně.

Výtěžek z akce věnujeme na charitativní účely.

 

 

ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25