Jako každoročně se i na konci uplynulého roku konala tradiční vánoční besídka naší školy, které jako vždy předcházel oblíbený jarmark a vystavení prací žáků školy ve školní jídelně.

Na jarmarku bylo možno si vybrat z mnoha zajímavých a nápaditých výrobků vytvořených žáky školy, jako například stromečky, svíčky, zvonečky, andílky, hrnečky, větvičky a podobné ozdoby vánočního charakteru.

Na besídku přišlo velké množství rodičů, příbuzných i prarodičů žáků a velká tělocvična školy jako vždy nestačila všem návštěvníkům vánoční besídky. Besídku zahájila ředitelka školy Ing. Iva Šmrhová a osobně přivítala všechny přítomné včetně hejtmana Plzeňského kraje Ing. Bernarda s manželkou a náměstkyni hejtmana pro oblast školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu Mgr. Bartošovou, účastni byli též zástupci společnosti Globus, kteří zorganizovali v plzeňském Globusu vánoční překvapení pro žáky školy „Strom splněných přání“ a nemohla chybět účast prezidentky a našeho stálého sponzora Lions Clubu Plzeň Bohemia paní JUDr. Tlusté.

Na besídce vystoupily všechny třídy školy i školní družina. Každá z tříd si za pomoci svých učitelek a asistentek připravila a nastudovala vlastní prezentaci a představení. Mateřská školka a obě speciální třídy se představily na videích o svých aktivitách – návštěvy přírody, ZOO a další. Třídy nejmenších žáků a žaček zarecitovaly vánoční básně, zahrály scénku z pohádky Lotrando a Zubejda a také zazpívaly za doprovodu klavíru a flétny oblíbené písně. Starší žáci a žákyně zaujali recitací, populárními i vánočními písničkami a devátá třída si zcela samostatně připravila veselou scénku o předvánočním rodinném shonu. Celý průběh besídky téměř profesionálně moderovali osvědčení protagonisté z minulých besídek z 8. třídy Kristinka a Míra.

Závěr celého programu vánoční besídky byl zakončen společným zpíváním koled a milým přáním paní ředitelky školy k prožití spokojených a krásných vánočních svátků.

Celý průběh příjemného odpoledne byl digitálně zaznamenán společností DV Studio Hero. DVD z vánoční besídky lze objednat v sekretariátu školy.