Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 k nahlédnutí zde.