Výroční zpráva za rok 2016/2017 je k nahlédnutí zde.