Výroční zpráva za rok 2017/2018 je k nahlédnutí zde.