Výroční zpráva za rok 2018/2019 je k nahlédnutí zde.