v Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25

proběhne v pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin v areálu školy, Lazaretní 25, Plzeň.
Zároveň budou poskytnuty další důležité informace, týkající se nástupu do tříd, placení stravného, školní družiny a pobytu na internátě.

Těšíme se na žáky a žákyně v novém školním roce 2018/2019 a přejeme všem mnoho úspěchů ve škole.

Ředitelka školy s pedagogickým sborem a všichni zaměstnanci školy.