Zahájení školního roku 2019/2020 v Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 se koná v pondělí dne 2. září 2019 v 8:00 hodin.