Již 25 let pečují o zrakově postižené žáky ve věku od 3 do 15 let. Výuka probíhá podle osnov základní školy, ve třídě je maximálně 14 žáků, což zajišťuje individuální přístup ke každému dítěti. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, školní družina a klub, moderní internát, který poskytuje ubytování pro žáky ze vzdálenějších oblastí, a speciálně pedagogické centrum, které zajišťuje poradenskou činnost nejen pro naše žáky. Kromě výuky dle osnov vyučujeme děti hru na hudební nástroj, braillské písmo, prostorovou orientaci.Ve svém volném čase se žáci mohou věnovat kromě běžných sportů i speciálním sportovním disciplínám pro zrakově postižené (goalball a show-down). Pořádáme pro své žáky školy v přírodě, výcvikové běžecké lyžařské kurzy, kurzy plavání (v rámci TV) atd. Po ukončení naší školy mohou děti pokračovat na jakékoli běžné střední škole, učilišti nebo pokračovat ve studiu na speciálních středních školách. Naši bývalí žáci studují nyní na vysokých školách ekonomického, technického a humanitního zaměření s vynikajícími výsledky.

Naše granty a projekty - informace o projektech najdete v sekci Ke stažení ► Projekty školy

Ředitelka školy:

Ing. Iva Šmrhová

Zástupkyně ředitelky pro ZŠ:

Mgr. Věra Krňoulová

Zástupkyně ředitelky pro MŠ:

Mgr. Karla Kaprová

Vedoucí vychovatelka:

Helena Chaloupková

Vedoucí školní jídelny:

Ilona Fialová

Do školy dochází cca 190 žáků a dětí.
O děti a žáky se stará kolektiv 90 pedagogů a zaměstnanců.

zamestnanci2017