Oznámení vyhlášení volna

 

ředitelka školy na základě § 24, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., ( školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

dne 3. a 4. ledna  2013 ředitelské volno z technických a organizačních důvodů.

Děti přijdou do školy 7.ledna 2013

 

 

Organizační zajištění:

 

Zákonní zástupci budou v dostatečném předstihu informováni prostřednictvím dopisu a webových stránek školy.

 

 

 

Ing. Iva Šmrhová

ředitelka školy