Mgr. Lucie Hromadová - psycholog

(Tel: 778 545 354)

 

  1. Provádí psychologickou diagnostiku metodami a přístupy vhodnými pro zrakově postižené děti, orientační psychologické vyšetření v průběhu jejich sledování a komplexní vyšetření v souvislosti s rozhodnutím o zařazení zrakově postiženého dítěte do vhodného typu speciální mateřské nebo speciální školy nebo běžné mateřské či základní školy. Práce psycholožky spočívá v odbornosti psychologie přístupů k problémům zrakově postiženého dítěte a jeho rodičů.

 

  1. Diagnostikuje pravděpodobné příčiny poruchy psychiky zrakově postiženého (ZP) dítěte, navazuje spolupráci s odbornými lékaři, kteří po posouzení neurologického, senzorického a celkového somatického vývoje dítěte ve spolupráci s pediatrem určí další terapeutický postup.

 

  1. Pravidelně pečuje o zrakově postižené děti docházející do Speciálně pedagogického centra, podílí se na přímé práci s dětmi formou psychoterapeutického působení, využíváním individuálních či skupinových rehabilitačních činností. Vede administrativu spojenou se záznamem o vykonané individuální péči o dítě a jeho rodinu, o možnostech eventuelní rodinné psychoterapie.

 

  1. Poskytuje odborné konzultace rodičům, učitelům a asistentům ZP dětí integrovaných v běžném typu škol a pomáhá jim při řešení vzniklých výchovných a výukových problémů.

 

  1. Poskytuje podpůrnou psychoterapii ZP dětem a jejich rodičům a krizovou intervenci v souvislosti se vzniklými problémy- např. náhlé zhoršení obtíží  problémy ve školní práci apod.

 

  1. Spolupracuje s odbornými pracovníky ostatních SPC a poradenských zařízení zvláště tam, kde se jedná o děti s více vadami a tyto děti jsou souběžně klienty několika SPC.