Mgr. Martina Ježková – sociální pracovnice

(Tel: 377 262 178)

1.   Posuzuje sociální problematiku rodin, diagnostikuje jejich potřebnost z hlediska  možnosti jejich práv, ale i povinností k dítěti.

2.   Poskytuje rodičům odborné rady v oblasti legislativně-právní, pomáhá jim v uplatňování jejich nároků.

3.    Zastoupení na úřadech v případě, kdy rodiče nejsou schopni vést úřední jednání, pomáhá při sepisování jejích žádostí a zastupuje je na úřadech.

4.    Hájí zájmy dětí a spolupracuje se zainteresovanými organizacemi (školami, PPP, SPC, NGO, ŠÚ, ÚMO, MěÚ, ÚP, soudy), dále s výrobci kompenzačních pomůcek, s oftalmology, s odbornými lékaři a dalšími, kteří nějakým způsobem jsou ve vztahu ke klientovi.