Třídní schůzky

Zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou formou konzultací s jednotlivými vyučujícími.

dne 26. listopadu 2010 od 14,00 do 16,00 hodin.

Učitelky budou ve svých třídách, popř. ve sborovně