Interní kriteria pro přijetí žáka na ZŠ a MŠ pro ZP a VŘ, Plzeň, Lazaretní 25

Do ZŠ pro zrakově postižené a vady řeči může být přijat žák, který trpí primárně zrakovou vadou či vadou řeči, což musí jasně vyplývat z Vyjádření SPC pro ZP nebo SPC pro VŘ.

V případě výskytu více vad musí být zraková vady nebo vada řeči primární, nikoliv sekundární, vyplývající z vady jiné – např. z mentálního postižení, z postižení autismem apod.

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání ke stažení zde.

Ing. Iva Šmrhová
Ředitelka školy