Základní škola a Mateřská škola

pro zrakově postižené a vady řeči,Plzeň, Lazaretní 25

Zápis do 1. třídy

16.1. 2012 – 15.2. 2012

Po domluvě na telefonním čísle:

377261780

A nezapomeňte si prosím přinést občanský průkaz a rodný list dítěte